Najava konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Labina

Najava konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Labina

7.5.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem odredbe članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 16/07.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina saziva prvu, konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih Grada Labina u petak, 09. svibnja 2008. godine sa početkom u 18,00 sati
u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:

 

1. Utvrđivanje kvoruma

2. Donošenje Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Labina

3. Izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Labina

4. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Labina

Savjet mladih Labin kandidati natječaj lista kandidata gradsko vijeće konstituirajuća sjednica Poslovnik izbor zamjenica dnevni red