Najava 72. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Najava 72. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

13.1.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva Grada Labina saziva 72. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 16. siječnja 2008. godine u 08,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:

1.  Usvajanje Zapisnika sa 71. redovne sjednice

2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Labin centar – izmjene i dopune („Službene novine - Labin“, broj 8/87., 10/88., 1/91., 3/91., 1/93., 6/93. i 2/98.)

3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Labin – Stari grad sa urbanističkim projektom ulica Palih boraca, Aldo Negri, Trg M. Tita I Rialto – izmjene I dopune (“Službene novine - Labin”, broj 10/88., 3/91., 1/93., 5/93., 6/93., 2/96.)

4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Starci – servisna zona – izmjene I dopune (“Službene novine Grada Labina”, broj 1/93. I 2/98.)

5. Donošenje Zaključka po zahtjevu Zlate Filipić iz Zagreba, Trnsko 12 za uknjižbu prava vlasništva stana u zgradi u Rapcu

6. Donošenje Zaključka o proglašenju najpovoljnijih natjecatelja po Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pismenih ponuda od 03. prosinca 2007. godine

7. Donošenje Zaključka o isplati akontacije za materijalne troškove službenih putovanja

8. Donošenje Rješenja o imenovanju tajnika Ureda Grada Labina

9. Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina

10. Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina

11. Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina

12. Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Labina

13. Donošenje Rješenja o imenovanju pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina

14. Molbe i zahtjevi. 

labin sjednica poglavarstva plan rada dnevni red zapisnik