Najava 70. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Najava 70. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

30.11.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva saziva 70. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 05. prosinca 2007. godine u 08,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:

 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 69. redovne sjednice

2. Donošenje Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2007. godinu

3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2008. godinu

4. Donošenje Zaključka o izjašnjavanju o amandmanima na prijedlog Proračuna Grad Labina za 2008. godinu sa pripadajućim programima

5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2008. godinu

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste Presika – Vlastelini

7. Donošenje Zaključka o davanju odobrenja Turističkoj zajednici Grada Labina za uporabu grba Grada Labina

8.  Razmatranje zamolbi tvrtke Gušterica d.o.o. Labin, G. Martinuzzi 11, za sniženje zakupnine i povrat sredstava uloženih u dovođenje prostora u funkciju te za raskid ugovora o zakupu

9. Molbe i zahtjevi. 

Grb Labina Labin najava 70. sjednice poglavarstva Labina zapisnici dnevni red proračun