Najava 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Najava 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.11.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 5. studenog   2012. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2011/2012. godinu (Prilog: Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac")
 3. Donošenje Drugih izmjena Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2012. godinu (Prilog: Obrazloženje)
 4. Donošenje Trećih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2012. godinu (Prilog: Obrazloženje)
 5. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 6. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2012. godinu
 7. Donošenje Drugih izmjena Socijalnog programa Grada Labina za 2012. godinu
 8. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2012. godinu
 9. Donošenje Prvih izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Labina za 2012. godinu
 10. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2012. godinu (Prilog: Opći dio, Posebni dio, Obrazloženje)
 11. Donošenje Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2013. godinu
 12. Razmatranje Nacrta prijedloga Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi (I. čitanje)
 13. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina.

grad labin sjednica vijeće dnevni red odluke proračun dječji vrtić pjerina verbanac