Najava 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Najava 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

17.12.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Na temelju članka 36. Statuta Grada Labina, predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina saziva 27. redovnu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u utorak, 18. prosinca 2007. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen je slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa tematske sjednice od 26. studenog 2007. godine

2. Usvajanje Zapisnika sa 26. redovne sjednice

3. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2007. godinu

4. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2008. godinu

5. Donošenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2008. godinu

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2008. godinu

7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini

8. Donošenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2008. godinu

9. Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2008. godinu

10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2008. godinu

11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2008. godinu

12. Donošenje Proračuna Grada Labina za 2008. godinu - Zaključak Poglavarstva Grada Labina o izjašnjavanju o amandmanima

13. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2008. godinu

14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima

najava sjednice gradskog vijeća 27.jesnica dnevni red Labin prračun rasprave