Na području Labinštine more svugdje izvrsne kakvoće

Na području Labinštine more svugdje izvrsne kakvoće

3.8.2011. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 25. do 30. srpnja 2011. godine, proveo šesto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Od ukupno 202 uzorka na 194 mjerne točke zabilježena je izvrsna kakvoća mora što iznosi 96% od ukupno analiziranih uzoraka. Na 3 plaže (1,50%) more je bilo dobro a na 5 plaža (2,50%) je zabilježeno more zadovoljavajuće kakvoće za kupanje, sport i rekreaciju.

Zadovoljavajuće more je zabilježeno u uzorcima koji su uzorkovani na području Općine Medulin – Pu56, AC Kažela – Textil Strand i Pu57, AC Kažela – FKK, na području Grada Pule Pu65, Puntižela – Monte Cristo Beach, na području Grada Vodnjana Pu01, Barbariga – Mandriol, te na području Općine Marčana Pu67 Duga Uvala – Hotel Croatia.

Rezultati bakteriološke analize mora u navedenim uzorcima ukazuju da je broj izraslih kolonija crijevnih enterokoka i E. coli u razredu zadovoljavajuće kakvoće prema tablici br. 1. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08) u kojoj su dati standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja.
U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju.

Tijekom uzorkovanja je zabilježeno da se temperatura zraka kretala od 20 do 27°C a temperatura mora od 22,0 do 24,0°C.

 Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na web stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

 

more kakvoća čistoća kupanje ljeto