Na području Labinštine more i dalje izvrsne kakvoće

Na području Labinštine more i dalje izvrsne kakvoće

28.9.2011. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je od 20. do 25. rujna 2011. deseto, i to posljednje u sezoni kupanja, redovno uzorkovanje morske vode na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano more na 202 mjerna mjesta. Prema bakteriološkim pokazateljima te usporedbom sa standardima za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja, na 198 mjernih mjesta zabilježeno je more izvrsne kakvoće.

More dobre sanitarne kakvoće zabilježeno je na dva mjerna mjesta a na jednom mjernom mjestu zabilježeno je more zadovoljavajuće kakvoće. Zadovoljavajuća kakvoća mora je zabilježena u uzorku koji je uzorkovan na području Općine Medulin u autokampu Stupice. U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

U periodu uzorkovanja zabilježeno je da se temperatura zraka kretala od 18 do 26°C, a temperatura mora od 21 do 24,4°C.

 

Kakvo je more na području Labinštine pogledajte ovdje:

http://www.izor.hr/kakvoca/kakvoca.html 

 

 

kakvoca mora more ekologija