Na području Labinštine more i dalje izvrsne kakvoće

Na području Labinštine more i dalje izvrsne kakvoće

16.8.2011. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 8. do 12. kolovoza 2011. godine, proveo sedmo redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Od ukupno 202 uzoraka na 192 mjerne točke zabilježena je izvrsna kakvoća mora, što iznosi 95% od ukupno analiziranih uzoraka. Na 9 plaža (4,50%) more je bilo dobro a na 1 plaži (0,50%) je zabilježeno more zadovoljavajuće kakvoće za kupanje, sport i rekreaciju.

Zadovoljavajuće more je zabilježeno u uzorku mora koji je uzorkovan na području Općine Medulin – Pu37, Premantura, AC Stupice – južno od poluotoka.

Rezultati bakteriološke analize mora u navedenom uzorku ukazuju, da je broj izraslih kolonija crijevnih enterokoka u razredu zadovoljavajuće kakvoće prema tablici br. 1. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08), u kojoj su dati standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja.

U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju.

Tijekom uzorkovanja je zabilježeno da se temperatura zraka kretala od 18,5 do 28,0 0C a temperatura mora od 22,0 do 27,2 0C. (Barkun)

http://www.izor.hr/kakvoca/kakvoca.html
 

more kakvoća čistoća kupanje ljeto