Na Gradskom vijeću se ne raspravlja o točkama, nego se glasa o već gotovim rješenjima

Na Gradskom vijeću se ne raspravlja o točkama, nego se glasa o već gotovim rješenjima

19.3.2021. // LC Promo // Objavljeno u kategoriji Politika

Gradsko vijeće Labina je 18. ožujka održalo svoju posljednju sjednicu u ovom sazivu. Vijećnici liste Nezavisni Zajedno svojim su pitanjima, raspravama i prijedlozima dali značajan doprinos u radu jednog od kvalitetnijih saziva u posljednjih nekoliko mandata. 

No, to ne znači da smo u potpunosti zadovoljni radom Gradskog vijeća. Smatramo da bi se Vijeće više trebalo koristiti za raspravljanje i diskusije po točkama, a ne da vijećnicima na sjednice stižu već gotove odluke o kojima se potom raspravlja.

Nažalost, na Gradskom vijeću se ne raspravlja o točkama, nego se glasa o već gotovim rješenjima. Čemu onda uopće rasprava ako vijećnici svojim prijedlozima i sugestijama ne mogu sudjelovati i u pripremi, odnosno razradi neke odluke ili zaključka? 

Stoga Nezavisni Zajedno smatraju da bi vijećnici i u pripremi raznih odluka svojim primjedbama i prijedlozima mogli značajno doprinijeti da odluke na izglasavanje dođu razrađenije i kvalitetnije. 

Za Grad Labin i njegove građane bilo bi puno bolje kada bi Gradsko vijeće funkcioniralo na način da vijećnici aktivnije sudjeluju u kreiranju odluka od interesa za sve građane. 

nezavisnizajednolabin nezavisni zajedno labin gradsko vijeće grad labin