Mjesni odbor Kature financirao zamjenu ograde na školi Kature

Mjesni odbor Kature financirao zamjenu ograde na školi Kature

21.1.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Krajem 2009., Vijeće Mjesnog odbora Kature donijelo je Odluku da se sredstvima Proračuna Grada Labina namijenjena radu Mjesnog odbora Kature financira zamjena dotrajale ograde na igralištu Područne Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ na Katurama.

 

Igra je vrlo važan dio života svakoga djeteta pa je slijedom toga i igrališta na kojima borave mladi trebaju biti sigurna i zaštićena, a sve u cilju kako bi u takvom okružju usvojili vrijednosti našega društva, a to su briga za naše najbliže i najdraže. Tako je zahvaljujući Mjesnom odboru Kature dotrajala ograda zamijenjena novom. Postavljena plastificirana pocinčana ograda u dužini od 56 metara vrijedna je 13.087,20 kuna.

 

Predsjednica Mjesnog odbora Kature ističe  kako će MO Kature i nadalje sudjelovati u sličnim projektima od značaja za  građane i za lokalnu zajednicu.

Ujedno se obavještava žitelje Katura da ukoliko imaju pitanja, sugestije ili komentare vezana uz rad Vijeća Mjesnog odbora Kature da to mogu učiniti slanjem e-maila na adresu mjesni.odbori@labin.hr ili korištenjem linka: http://www.labin.hr/node/521.

 

mo kature mjesni oodbor kature kature ograda oš ivo lola ribar