Ministarstvo državne imovine prodaje dvije nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području Trgeta i Pićna

Ministarstvo državne imovine prodaje dvije nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području Trgeta i Pićna

25.7.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine  objavljuje:

 

na području Labinštine:

34. Nekretnina u k.o. Trget (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 948/168, pašnjak, površine 170 m2, upisana u z.k.ul. 190, k.o. Trget.
POČETNA CIJENA: 29.100,00 kn
JAMČEVINA: 2.910,00 kn

 

41. Nekretnina u k.o. Pićan (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 946, vrt, površine 279 m2,  upisana u z.k.ul. 1328, k.o. Pićan.
POČETNA CIJENA: 70.875,00 kn
JAMČEVINA: 7.087,50 kn

 

Cijeli javni poziv ovdje

nekretnine javni poziv ministarstvo državne imovine pićan trget