Maturanti labinske srednje škole i ove godine u visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe (76,92% njih kao 1. izbor!)

Maturanti labinske srednje škole i ove godine u visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe (76,92% njih kao 1. izbor!)

9.8.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom roku upisali su se  na  ukupno  34  različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci , Zagrebu, Veleučilištu u Rijeci te Visokom učilištu Algebra.

Od ukupno 56  učenika maturanata četverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature,  52  su  stekli pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 24 učenika strukovnih  i 28 učenika gimnazijskog programa. Od toga broja njih 47 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok 5 učenika strukovnih programa nije bilo uspješno u obveznom dijelu.

Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 43  je upisalo neki od studijskih programa u RH, a 1 učenica nastaviti će  obrazovanje  izvan RH.

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici naše škole u ljetnom roku upisali su se  na  ukupno  34  različitih studijskih programa na  Sveučilištu u Puli, Rijeci , Zagrebu, Veleučilištu u Rijeci te Visokom učilištu Algebra.

Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su naši učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na   studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju da su skoro svi  naši učenici upisali  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj  prioritetnoj listi, odnosno 82,69% (40 učenika -1. izbor, 76,92%, 3 učenika - 2.izbor, 5,77%).

Više: Rezultati upisa na studije (ssmb.hr)

srednja škola mate blažine labin maturanti upisi fakulteti