Marikultura u Plominskom zaljevu čeka prostorni plan

Marikultura u Plominskom zaljevu čeka prostorni plan

13.1.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

PLOMIN -Iako je za početak godine najavljivana realizacija gradnje novog centra za marikulturu u Plominskom zaljevu, čini se da će ova investicija još morati čekati. Marino Roce, direktor Plomin holdinga, tvrtke koju je za provedbu programa prijateljskog okruženja prilikom gradnje termoelektrane Plomin 2 osnovala Hrvatska elektroprivreda, rekao je da bi se dozvole za gradnju mogle zatražiti odmah, ali da za to ne postoje zakonski uvjeti.
- Iako im i sam pokušavam pomoći u proceduri, Općina Kršan još nije donijela prostorni plan usklađen s uredbom o zaštiti obalnog pojasa. On nažalost nije donesen u vremenu koji je bio planiran, a postoji opasnost da se neće ispuniti zakonski rok dovršenja do ožujka, kada istječe rok za usklađenje s uredbom, pa će se cijeli postupak morati ponoviti, što će dodatno produžiti realizaciju centra za marikulturu, napomenuo je Roce.
Inače, prostor za centar za marikulturu je ucrtan i u županijski i općinski prostorni plan. Za njegovo područje izrađen je posebni detaljni urbanistički plan, a potom i idejni projekt. Roce kaže da je idejni projekt, koji je izradio pulski Urbis, ugovorom zadužen i za traženje građevinske dozvole te se lako može »pretočiti« u izvedbeni. Čitav je postupak međutim blokiran dok se ne uskladi prostorni plan.


O gradnji centra za marikulturu u Plominskom zaljevu govori se već više od deset godina. Još 1997. potpisano je pismo namjere Marimirne, HEP-a i Plomin holdinga o osnivanju zajedničke tvrtke Plomar. Prema projektu, koji je ubrzo nakon toga izrađen, na 22 tisuće četvornih metara prostora najprije bi se trebalo graditi ribogojilište za godišnji uzgoj od 400 tona brancina i orada, a potom i mrijestilište za pet milijuna mlađi brancina.
U međuvremenu Marimirna je zbog stalnih odgađanja, sredstva osigurana za ulaganja u Plominskom zaljevu uložila u zajednički program sa zadarskim Cenmarom, koji će s Marimirnom i Plomarom oformiti holding ACRO - Aquaculture Croatia, u kojem bi trebale biti podijeljene djelatnosti od uzgoja mlađi i ribe do dorade. Budući da je u Zadru već modernizirano i prošireno mrijestilište, više nije potrebna njegova izgradnja u Plominskom zaljevu.


U Plominu će se stoga zbog korištenja toplije vode u bazenima, koja ubrzava rast ribe, mlađ od grama uzgajati na težinu od 20 grama, pogodniju za uzgoj u moru, a uz uobičajene gajit će se orade i brancini većih pecatura, za koje vlada zanimanje na tržištu. Uz to locirat će se i pogon za doradu ribe, posebno za proizvodnju nagrađivanih i traženih delikatesa dimljenih fileta brancina i orada, koji se sada proizvode u skučenom prostoru u Limskom kanalu.

Plomin postaje trajektna luka?

Dok projekt centra za marikulturu stoji, Plomin holding radi na jednoj drugoj inicijativi, koja bi se po riječima Marina Rocea mogla pokazati uspješnom. Napominje da je u županijskom prostornom planu luka Plomin predviđena kao javna prometna, a ne kao ribarska, za što se sada najviše koristi, iako su za ribare planski određene luke u Rapcu i Ližnjanu.


- Radimo na oživljavanju putničkog prometa u luci. Malom Lošinju i Cresu ponudili smo trajektnu liniju koja bi kretala iz plominske luke prema nekom odredištu koje je bliže ovim turističkim i gospodarskim centrima. Ta bi linija imala malo veći trošak morskim putem, ali kada bi se, barem za prijevoz robe, napravila kalkulacija dolaskom do Brestove i prelaskom preko Cresa, vjerujemo da bi bila isplativa, kaže Roce


Direktor Plomin holdinga kaže da su i Cres i Lošinj zainteresirani za ovu inicijativu. Za sada je najveći problem što u Osoru, do kojeg se s oba otočna centra stiže pogodnijom cestom, nema trajektne luke.

marikultura plominski zaljev luka termoelektrana