Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Alba“ isplaćen novac iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Alba“ isplaćen novac iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

1.9.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je dvije isplate Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Alba“ na osnovi odobrenih sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020 Mjere III.1. „Pripremna potpora“ u ukupnom iznosu 152.220,22 kn.

Unutar Mjere III.1. „Pripremna potpora“ lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu Europska unija sufinancira izradu Lokalne razvojne strategije, izgradnju kapaciteta, osposobljavanje, administrativne troškove i pilot projekte do 150.000,00 kuna. Za provedbu ove Mjere osigurano je 2.470.588,00 EUR dok je maksimalan iznos po FLAG-u 700.000,00 kn.

U rujnu započinje realizacija pilot projekta „Izgradnja boksova kontejnera za odlaganje i razvrstavanje komunalnog otpada u Plomin Luci i Rapcu“ usmjerenog na podizanje razine zaštite okoliša, očuvanje mora i morske obale kroz uvođenje sustava za odlaganje i razvrstavanje otpada u skladu sa EU standardima. Provodi se od strane triju partnera LAGUR-a „Alba“, Grada Labina i Općine Kršan te je u 100%-tnom intenzitetu financiran u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020, Mjere III.1.“Pripremna potpora“.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“ sudjelovala je u organizaciji događaja „Festival kvarnerskog škampa“, „Fešta od pidoći“ te „Ribarska fešta na Porte“ u sklopu promocije ribarstvenog područja LAGUR-a „Alba“.

U drugoj fazi, lokalne akcijske grupe u ribarstvu usredotočiti će se na provedbu strategije i sufinanciranje projekata krajnjih korisnika u sektoru ribarstva.

 

 

PR

 

 

lagur ribarstvo lagur alba pomorstvo agencija za plaćanja u poljoprivredi