Lokalnoj akcijskog grupi u ribarstvu „Alba“ 14,7 milijuna kuna iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Lokalnoj akcijskog grupi u ribarstvu „Alba“ 14,7 milijuna kuna iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

14.6.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Dana 12. lipnja 2017. godine u Zagrebu, u prostorima Ministarstva poljoprivrede održana je svečanost dodjele prvih Odluka o odobrenju Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR) odabranih za sufinanciranje u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. i Rješenja o priznavanju 5 Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu: „ALBA“ iz Labina, „ISTARSKA BATANA“ iz Medulina, „ISTARSKI ŠVOJ“ iz Pazina, „JUŽNI JADRAN“ iz Stona i „LOSTURA“ iz Biograda na Moru.


Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu (FLAG) „Alba“ odobreno je 14.709.158,75 kuna bespovratnih sredstava za provedbu odobrene strategije u ribarstvu s ciljem održivog razvoja ribarstvenog područja.  Na temelju odobrene strategije FLAG „Alba“ će raspisivati natječaje za financiranje projekata s područja FLAG-a sukladnih slijedećim mjerama:1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture;
1.1.2. Ulaganja u jačanje konkurentnosti poduzeća čija je djelatnost prerada ribe ili drugih morskih organizama;
2.1.1. Potpora za razvoj ribarskog turizma;
2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine te održivog ribarstva i akvakulture na ribarstvenom području LAGUR-a;
3.1.1. Ulaganja u objekte i prostore za prodaje ribe i drugih morskih proizvoda;
4.1.1. Ulaganje u ribarska plovila i nabavu novog ribarskog alata sa ciljem dostizanja EU standarda u zaštiti okoliša;
4.2.1. Potpore za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa ciljem očuvanja morskog dna, ribljih vrta i drugih morskih organizama te zaštitu obalnih područja;
5.1.1. Priprema i provedba međunarodnih i međuteritorijalnih projekta suradnje;
5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama;
5.3.1. Potpora za aktivnosti usmjerene mladim i nezaposlenim osobama s ciljem privlačenja i zadržavanja mladih u sektoru ribarstva. 

Provedbom strategije želi se doprinijeti jačanju konkurentnosti i održivosti ribarstvenog područja, te osigurati sinergiju i umrežavanje subjekata u području ribarstva. Navedena će sredstva FLAG-u i krajnjim korisnicima biti na raspolaganju do 2023. godine, a raspisivanje prvih natječaja očekuje se početkom rujna 2017. godine.

 

 

lagur alba rabac lagur alba ribarstvo