Lokalni program za mlade Grada Labina na javnom savjetovanju

Lokalni program za mlade Grada Labina na javnom savjetovanju

18.1.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Proces izrade Lokalnog programa za mlade Grada Labina trajao je gotovo kroz cijelu 2022. godinu, a započeo je anonimnom on-line anketom o problemima i potrebama mladih u Labinu, koju je ispunio impresivan broj od preko 170 mladih u dobi od 14 do 30 godina. Uslijedilo je formiranje radnog tima za izradu Programa, čiji je cilj bio definirati prioritetna područja, razraditi ciljeve i predložiti aktivnosti koje će biti u njega uvrštene. Radni tim se sastojao od 13 osoba koje na izravan način rade s mladima i bave se pitanjima mladih, te samih predstavnika mladih, a činili su ga učenici srednje škole, studenti, članovi Savjeta mladih Grada Labina, mladi poduzetnici, predstavnici udruga koje rade s mladima, sportski djelatnici i predstavnici Grada Labina iz nadležnog Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

"Za razliku od ustaljenih praksi gdje jedinice lokalne samouprave angažiraju vanjske konzultante koji vode izradu i u konačnici pišu Lokalni program za mlade, mi smo odabrali gotovo dijamertalno suprotni pristup. Izradu programa vodili su upravo lokalni ljudi koji izravno rade s mladima, a u timu su sudjelovali učenici i studenti, koji su neizostavan kotačić u ovom procesu. Mišljenja sam kako specifičnu lokalnu problematiku mladih mogu detektirati i prepoznati samo oni koji su u stalnom, svakodnevnom kontaktu s mladima u Labinu. Izrazito velik fokus zadnjih godina stavljamo na demografju, obrazovanje i mlade, a jedan od ključnih ciljeva ove gradske uprave je zadržavanje mladih u Labinu, stvaranje uvjeta da profesionalno i privatno budu zadovoljni, ispunjeni i produktivni članovi naše zajednice, zajednice u kojoj će naša djeca podizati i odgajati svoju djecu" - komentirao je završetak izrade Lokalnog programa za mlade labinski gradonačelnik Valter Glavičić.

Posljednja faza prije donošenja novog Lokalnog programa za mlade Grada Labina za razdoblje 2023.-2027. je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Grad Labin ovim putem poziva sve građane, a posebno mlade u dobi od 14 do 30 godina, kao i njihove roditelje te osobe koje se profesionalno ili volonterski bave radom s mladima i pitanjima mladih da se aktivno uključe u proces savjetovanja. Savjetovanje je otvoreno od 15. siječnja do 14. veljače 2023. godine, a Nacrt Lokalnog programa za mlade, kao i obrazac za savjetovanje možete preuzeti na sljedećem linku:

http://labin.hr/savjetovanje-nacrt-lokalnog-programa-za-mlade-grada-labina-2023-2027

javno savjetovanje lokalni program za mlade mladi