Prvi maj M - Prvi maj

LJEVICA HRVATSKE TRAŽI AUTONOMIJU ISTRE

21.11.2007. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Livio Bolković nalazi se na listi Ljevice Hrvatske koja se sastoji od koalicije četiriju stranaka. Smatra da je stanje hrvatskog društva krajnje zabrinjavajuće. Iako je postignut napredak u ostvarenju elementarnih ljudskih prava, država se još uvijek nije u potpunosti stabilizirala. Također smatra da političkim sustavom i ekonomskim razvojem vladaju upravo oni koji su narod i doveli u ovakvu situaciju, međusobno sklapajući saveze isključivo u korist krupnog kapitala ne vodeći pritom niti malo računa o potrebama i željama većine građana, a još manje o prostoru u kojem živimo. Ljevica Hrvatske se u svom programu zalaže za autonomiju Istre te smatra da 40 posto poreznih prihoda treba ostati na području Istarske županije. Propagiraju odgovorno i dugoročno upravljanje prirodnim resursima u korist svih stanovnika Istre. Livio Bolković želi poručiti građanima da ne biraju one koji su ih do sada zastupali u Hrvatskom Saboru. Naglašava da IDS-ovi zastupnici nisu zastupali narod, već sami sebe i svoje projekte. Ljevica Hrvatske usmjerena je na građane te djeluju pod sloganom «Svoje ne damo, tuđe ne trebamo!»

ljevica hrvatske Livio Bolković izbori tribine autonomija Istre