LAG: Raspisan natječaj za pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

LAG: Raspisan natječaj za pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

23.1.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dana 23.01.2019. godine LAG „Istočna Istra“ objavljuje 2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (u daljnjem tekstu: tip operacije 3.1.1.) sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

 

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Istočna Istra“.

 

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. 

 

Raspoloživa sredstva: 748.480,00 HRK.

 

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti . 

Najviši iznos javne potpore iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.  

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a)

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 14.veljače 2019.godine, a najkasnije do 20. ožujka 2019.godine godine.

Prihvatljiv nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

 • jedinica lokalne samouprave 
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave 
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) 
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa. 

 

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 1. do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 2. do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu
 3. do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

 1. vatrogasni dom i spremište
 2. društveni dom/kulturni centar
 3. planinarski dom i sklonište
 4. turistički informativni centar
 5. dječje igralište
 6. sportska građevine
 7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
 8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
 9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 10. tematski put i park
 11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 12. javna zelena površina (park i slično)
 13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 14. pješačka zona
 15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 17. tržnica  
 18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar,   (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i 

20.   građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se edukacija dana 5. veljače 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, Raša.  

 

 

Mole se zainteresirani prijavitelji na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.


Obrasci ovdje


Foto: Pixabay, ilustracija
lag lag istočna istra poduzetništvo natječaj financiranje ruralno stanovništvo