LAG „Istočan Istra“ objavio je natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava; M 1.2.2.–1/18

LAG „Istočan Istra“ objavio je natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava; M 1.2.2.–1/18

28.3.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Lokalna akcijska grupa „Istočna Istra“ objavila je 28. ožujka 2018. godine na svojoj web stranici http://www.lag-istocnaistra.hr, prvi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine.


Objavljen je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja).


 


Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“.


 


Područje LAG-a „Istočna Istra“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.


 


Svrha Natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.


 


Raspoloživa sredstva: 893.424,00 HRK.


 


Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Javna potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa odnosno namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti.


 


Prijave projekata podnose se od 26. travnja 2018. godine, a najkasnije do 28. svibnja 2018. godine na adresu: LAG „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52220 Labin.


 


Prihvatljiv je nositelj projekta:


·      upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;


·      mikro ili malo poduzeće


·      jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:


a.      obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)


b.      obrt


c.       trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)


d.      zadruga.


 


Prihvatljiv je projekt koji se provodi isključivo na području LAG obuhvata.


 


Tekst LAG Natječaja sa obrascima i prilozima dostupan je na http://www.lag-istocnaistra.hr/natjecaj-detaljno.php?lg=hr&id=1.


 


Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:


1.             Radionica će se održati u Nedešćini (Vijećnica Općinskog vijeća Svete Nedelje), dana 5. travnja  2018. godine s početkom u 18,00 sati.


2.             Radionica će se održati u Labinu (Gradska knjižnica Labin, Polivalentna dvorana), dana 10. travnja 2018. godine s početkom u 18,00 sati,


3.             Radionica će se održati u Pićnu (Centar za nematerijalnu kulturu Istre), dana 17. travnja 2018. godine s početkom u 18,00 sati.


 


Mole se zainteresirani prijavitelji na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.


 


lag lag istočna istra gospodarstvo radionice financiranje