LAE optužuje Općinu Raša da nedovoljno štiti kulturna dobra, načelnica sumnja u njihove motive

LAE optužuje Općinu Raša da nedovoljno štiti kulturna dobra, načelnica sumnja u njihove motive

17.12.2016. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Udruga Labin Art Express XXI sredinom listopada uputila je Ministarstvu kulture Zahtjev za zaštitu naselja Raša i izdavanje Rješenja o preventivnoj zaštiti urbanističke cjeline Raše, koja još uvijek nema status kulturnog dobra. Na taj se korak odlučila jer tvrdi da se prostorno planskom dokumentacijom Općine Raša, koja je krajem kolovoza stupila na snagu, umanjuju šanse da će to ikada i postati. 

- Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Raša nije zauzet jednoznačan stav prema arhitektonsko-spomeničkoj baštini Raše iako je prema starom planu upravo ova povijesna cjelina trebala biti predložena za upis u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH. Posebno smatramo problematičnim propust da se propiše obaveza izrade cjelovite konzervatorske studije koja bi trebala biti prvi korak u zaštiti Raše. 

Trenutno je jedini dokument koji štiti ovo neregistrirano kulturno dobro Odluka Općinskog vijeća o proglašenju urbanističke cjeline Raše kulturnim dobrom od lokalnog značaja iz 2014. godine, koja nije dovoljna da se spriječi devastacija vrijednih objekata, navode iz ove udruge. 

Tvrde da ih je na ovaj korak ponukala činjenica da se u Općini nedovoljno štite i čuvaju kulturna dobra. Primjerice, usprkos tome što je Općina prihvatila njihovu inicijativu za hitnu revalorizaciju rudarske baštine te je izrađena Studija razvojnih potencijala raškog rudarskog nasljeđa, općina još uvijek nije uložila sredstva i napore za stvaranje uvjeta za zaštitu i očuvanje kulturnog dobra, donijela program upravljanja, mjere zaštite na kulturnim dobrima te izradila konzervatorsku podlogu za cijeli bivši "raški ugljeni bazen" - od rudarskog naselja Krapan preko mjesta Raše do luke Bršica. 

U Općini Raša pak tvrde da im je itekako bitno da Raša uđe u registar kulturnih dobara RH te da ih po tom pitanju udruga nije ni kontaktirala. 

- Ako je ikome stalo do toga da naselje Raša, kao arhitektonski biser, uđe u Registar, onda je to - Općina Raša. Tome svjedoči i činjenica da je Općinsko vijeće još prije dvije godine donijelo odluku kojom štiti Rašu kao urbanističku cjelinu i kulturno dobro od lokalnog značaja te ograničava građevinske zahvate, čime smo napravili maksimum u pogledu naše nadležnosti. 

Valja spomenuti i to da je, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nadležni konzervatorski odjel taj koji donosi rješenje o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara, te priprema stručne podloge za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra. To se sve ovo vrijeme nije dogodilo, tvrdi načelnica Glorija Paliska Bolterstein. 

Dodaje da je simptomatično da udruga LAE obavještava medije o njihovoj inicijativi bez da se prethodno konzultirala s općinskom upravom. 

- Ne mogu, a da se ne upitam zašto se LAE javlja tek sada kada je Općina pokrenula određene projekte s ciljem vrednovanja svog arhitektonskog naslijeđa, a nije, kad već tako dušobrižnički progovara o potrebi zaštite Raše, reagirala svih ovih godina. Sve to daje povoda da se posumnja u neke druge, skrivene motive udruge, pogotovo ako se promatra kroz aktualna događanja oko LAE-a, smatra načelnica. 

U udruzi dalje navode da je neposredan povod za ovaj zahtjev bilo pismo talijanske arhitektice Natashe Pulitzer, kćerke projektanta Raše Gustava Pulitzera Finalia, koja je reagirala na rekonstrukciju Sportskog centra "Braće Privrat" u samom centru mjesta. 

- Prema opisima i grafičkim prilozima, postoji opravdana bojazan da će se neprimjerenom rekonstrukcijom i nadogradnjama umanjiti prostorna i ambijentalna vrijednost urbanog krajobraza te stilska i arhitektonska autentičnost objekata. Dodatno zabrinjava i činjenica da su za projekt rekonstrukcije bez javnog natječaja, tj. samo putem izravne narudžbe angažirani arhitekti koji ne posjeduju potrebne projektantske reference ni relevantna dostignuća na sličnim projektima, ističu u udruzi. 

Također, u udruzi navode da su bili neugodno iznenađeni i viješću da će se gradski bazen natkriti i da će se u prostoru Sportskog centra izgraditi dodatna frastruktura koja je po njihovom mišljenju potpuno neprihvatljiva. 

- Općinski vijećnici navodno su se složili s prijedlozima da se natkrije gradski bazen, bez obzira što se time narušava njegovo izvorno oblikovanje, da se na nogometnom stadionu naprave tribine kapaciteta čak 600 mjesta i što će nadstrešnica nad tribinama zakloniti pogled na pročelje glavne zgraderudnika, čime se mijenja vizura i originalni urbanistički koncept naselja te da se premjesti autobusni kolodvora neposredno uz stadion. Pri tome se spominje šest faza realizacije, milijuni eura iz europskih fondova, samo se ne spominje što s očuvanjem izvornog arhitektonsko - urbanističkog koncepta Raše koji se smatra "biserom talijanske funkcionalističke arhitekture" 20. stoljeća, i koji po našem mišljenju ima sve uvjete da bude na listi Svjetske kulturne baštine UNESCO-a, ističu u Labin Art Expressu. 

Ujedno, ne slažu se da se bivša gradska toplana prenamjeni za kulturno - turističke sadržaje koji, kako ističu, podsjećaju na sličnu, danas već vrlo zastarjelu "konfekciju" iz inozemstva, zanemarujući pri tom specifičnosti i unikatnost rudarske Raše. 

- Općina Raša poštuje sve zakonom propisane procedure, kako prilikom donošenja prostorno planske dokumentacije, tako i prilikom pripreme dokumentacije u projektima vrednovanja svoje kulturne baštine, koliko god nas to u poslu usporavalo i koštalo sredstava. Za te su potrebe izrađena dva konzervatorska elaborata - za zgradu nekadašnje kino dvorane i za sportski kompleks "Braća Privrat" u Raši, te su dobivena pozitivna mišljenja nadležnog konzervatorskog tijela, zaključuje načelnica. (B. BAN)

 

raša.lae labin art express rudnik kultura