Labinsko vijeće: Demetliku oporba dočekala na nož / Službeno izvješće sa 37. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Labinsko vijeće: Demetliku oporba dočekala na nož / Službeno izvješće sa 37. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

5.4.2013. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Izvještaj o radu prvog čovjeka Labina Tulija Demetlike za drugo polugodište 2012. na sinoćnjoj sjednici Gradskog vijeća, posljednjoj u aktualnom sazivu, protekao je u međusobnom optuživanju tog IDS-ovog poglavara i nekolicine oporbenjaka za proizvoljno oslikavanje gospodarskog trenutka i predizborno zlorabljenje mikrofona.

Demetlika je u raportu naglasio da se uprava u doba ekonomske krize i smanjenja proračuna nastavila skrbiti o potrebitim građanima, zauzimala za razvoj poduzetništva i poticanje ulaganja, no nezavisni oponenti William Negri i Klaudio Korva dočekali su ga na nož zbog prešućivanja gorućeg problema nezaposlenosti.

- U četiri godine potrošeno je 280 milijuna proračunskih kuna. Jesu li to Labinjani vidjeli, pitao je Negri. "Je li naš grad jedini u Europi u kojem nezaposlenost raste? Gradska uprava sa svojim ovlastima ne može ubrzati rješavanje tog problema, kvaka je u državnoj politici i njenim poticanjima investitorima", odgovorio je Demetlika.

Izvijestio je o rastu prihoda od poreza na dohodak u prvom tromjesečju, što, veli, potvrđuje stabilnost gospodarstvenika, odnosno urednu isplatu plaća. U Poduzetničkoj zoni Vinež, dodao je, završava se uređenje jedne proizvodne hale, a za dva, tri mjeseca sigurno će se, kaže, otvoriti još dva pogona i zaposliti 30-ak radnika.

Gradonačelnik se zakačio i sa Željkom Ernečićem, SDP-ovim adutom za kormilara Labina, koji je njegov izvještaj ocijenio pukim zadovoljavanjem zakonske forme. Demetlika se pozvao na drugo mjesto Labina po transparentnosti među hrvatskim gradovima u istraživanju Gonga, kao kriterija učinkovitosti lokalne uprave. Ernečić je, međutim, to nazvao klasičnim izvrtanjem teza, rekavši da transparentnost nema veze s efikasnošću. (Igor RADIĆ)

 

Službeno izvješće:

 

Sinoć je u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina održana 37. redovna sjednica Gradskog vijeća  Grada Labina koja je ujedno i posljednja u ovom sazivu.

 

Vijećnici su od Elvisa Zahtile, pomoćnika načelnika Policijske postaje Labin dobili informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2012. godini koje je za područje Grada ocijenjeno zadovoljavajuće.

 

Na vijećničkim klupama našao se i Zaključak o davanju suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin koji sadrži opće odredbe upisa kao i mjerila i postupak upisa i ispisa za tekuću godinu. Prihvaćen je Izvještaj o radu Savjeta mladih Grad Labina za 2012. godinu koju je podnijela predsjednica Savjeta mladih Jelena Batelić.

 

Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika podnio je Izvještaj o radu za razdoblje srpanj - prosinac prethodne godine. Tom prigodom gradonačelnik Demetlika zaključio je da je Grad Labin zajedno sa gradskim tvrtkama i ustanovama u izvještajnom razdoblju proveo uspješan niz programskih aktivnosti s ciljem očuvanja socijalne sigurnost grada i promocije posebnosti, uz istovremeno davanje pozitivnih impulsa poduzetništvu osiguravajući povoljne uvjete za poticaj interesa za investicije.

 

Usprkos otežanim uvjetima, Grad Labin nije posustao niti u investicijskoj politici niti u programskim aktivnostima imajući uvijek u vidu interese građana i kvalitetan, kontinuirani razvoj grada. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Labina  za  2012. godinu, o kojem je govorio Alen Golja, direktor KP „1. Maj  Labin“ .

 

Gradsko vijeće Grada Labina sinoć je donijelo i Odluku o određivanju imena ulica u turističkim zonama na području naselja Rabac. Tako su u turističkoj zoni u istočnom dijelu naselja Rabac (Girandella) određena slijedeća imena ulica: Ulica Svetog Andrije, Ulica Mediteranska, Ulica Lanterna i Ulica Girandella. Na drugoj strani Rapca, u zapadnom dijelu naselja (zona na ulazu u Rabac) određen je naziv Maslinica. Ulica Slobode i Obala maršala Tita koje su određene Rješenjem o imenovanju ulica u naselju gradskog karaktera ovom Odlukom produžuju se kako slijedi:  Ulica Slobode do kraja turističkog naselja Girandella a Obala maršala Tita do svjetionika.

 

Kulturni djelatnici i kulturna javnost Grada Labina od jučer posjeduju i dokument pod nazivom  Kulturna strategija Grada Labina 2014. - 2019. godine u kojem su definirani ciljevi kulturnog razvitka odnosno način ostvarivanja ucrtanih ciljeva. Polazišna osnova za izradu kulturne strategije Grada Labina je sadašnji stupanj razvitka Labina, osobito kulturnog sektora, vizija razvoja Labina, te širi okvir razvoja kulturnog sektora definiran u Istarskoj kulturnoj strategiji i relevantnim zakonima i odlukama na nacionalnoj razini.

 

Koordinator izrade kulturne strategije je dipl. soc. Davor Mišković koji je u proteklim mjesecima zajedno sa deveteročlanim radnim timom te uz pomoć četrdesetak kulturnih djelatnika i konzumenata kulture, konsenzusom definirao Labin kao „rudnik kulture“  te postavio ciljeve za naredno petogodišnje razdoblje.

 

 

Nadalje, na sinoćnjoj sjednici donijeta je Odluka o davanju suglasnosti da Grad Labin bude jedan od osnivača Udruge ATRIUM - Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća kao nositelja upravljanja budućom kulturnom rutom istog naziva u sjećanju na urbani i povijesni razvoj Europe. Gradsko vijeće potvrdilo je odluku o izboru Danijela Cukuna vlasnika obrta „Danijeliz Mutvorana kao najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova košnja trave i uklanjanje granja uz nerazvrstane ceste te tvrtke Signalinea iz Rijeke za najpovoljnijeg ponuditelja za poslove obilježavanja horizontalne signalizacije.

 

Radi usklađenja sa  važećim pozitivnim propisima gradski su vijećnici prihvatili i novu Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova.

 

Usvojenom Odlukom o izmjeni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza dana je mogućnost da autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz na temelju važećeg ugovora o koncesiji, prilikom isteka takvog ugovora, a ukoliko i dalje žele obavljati autotaksi prijevoz na temelju dozvole, nisu prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole u obvezi ispuniti  uvjet sjedišta ili prebivališta na području Grada Labina, kao i pogodnost da autotaksi vozilo više ne mora zadovoljavati uvjet da nije starije od deset godina.

 

Odlukom o izmjeni Odluka o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu labinskim umjetnicima koji imaju u zakupu gradske prostore u funkciji ateljea smanjen je koeficijent obračuna sa 0,5 na 0,2 ineksnih poena.

 

Ovom izmjenom želi dodatno motivirati i obavezati likovne umjetnike koji u zakupu imaju gradske prostore na još aktivnije djelovanje u cilju prepoznatljivosti grada kao kulturne točke u regiji, s posebnim naglaskom na otvorenost njihovih prostora u ljetnim mjesecima, kao dodatne ponude kulturnog turizma.

 

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 144/12.) i Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12.) propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama zakona. Zakoni su stupili na snagu 29. prosinca 2012. godine, te je u skladu sa time Gradsko vijeće Grada Labina donijelo Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina kao i Poslovničku Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina.

 

labin.hr

 

sjednica grad labin gradsko vijeće demetlika oporba lokalni izbori izbori 2013