Labinjani najviše recikliraju papirnati otpad

Labinjani najviše recikliraju papirnati otpad

10.2.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Komunalno poduzeće 1. Maj Labin uvidjelo je važnost recikliranja otpada te je na Starcima u ožujku 2009. godine formiran Centar za reciklažu. Poticaj je to građanima da bez naknade odlože pripremljeni otpad u količini do 1m3 tvari, odnosno do 5 litara otpadnog ulja. U Centru za reciklažu građani mogu zbrinuti papir, karton, plastiku, staklo, metal, stari namještaj, stare gume, zeleni otpad, najlonsku ambalažu, stare akumulatore, elektroničku opremu te stare baterije. Osim Centra za reciklažu na području Labina i Rapca postavljeno je 38 zvona za odlaganje plastične, metalne i staklene ambalaže te 40 kontejnera za odlaganje papira.

S ciljem što većeg uključivanja građana u projekt selektivnog prikupljanja otpada, Komunalno poduzeće 1. Maj Labin, od 2009 godine provodi pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada po modelu „od vrata do vrata“. Projektom je obuhvaćeno oko 1.600 domaćinstava. Prošle je godina na taj način prikupljeno 173 tona otpada i to 75 tona kartona, 61 tona papira i 11 tona željeza.

otpad reciklaža papirnati otpad prvi maj komunalno