Labin | Uvođenje novog načina selektiranja otpada uzelo maha: Novi spremnici postavljeni na 18 lokacija, slijedi centar grada

Labin | Uvođenje novog načina selektiranja otpada uzelo maha: Novi spremnici postavljeni na 18 lokacija, slijedi centar grada

28.7.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Proteklih mjeseci labinsko je komunalno društvo 1. maj intenzivno radilo na uvođenju polupodzemnih spremnika. Namjera je bila da u suradnji s Gradom Labinom i Općinom Raša postave takve spremnike u najistaknutijim urbanim dijelovima naselja. Za Grad Labin su to Kature, Podlabin, Stari Grad i centar Rapca, a na području Općine Raša predviđeni su u Svetoj Marini i Ravnima. Još lani probni su postavljeni u centru Labina, iza poslovne zgrade u Zelenicama, i na jednoj lokaciji u Istarskoj ulici na Katurama. Po riječima direktora 1. maja Alena Golje, projekt napreduje jako dobro.

- Ovih dana postavlja se komplet polupodzemnih spremnika na posljednjoj preostaloj lokaciji na Katurama na ukupno 12 lokacija. U Rapcu su postavljeni na početku i kraju rive, a u Starom gradu na četiri lokacije. U centru Labina već postoji jedan komplet, a uskoro će biti postavljeno njih još pet što će pokriti i sam centar, ali i dio novih zgrada prema kolodvoru, između Zelenica i Senari. Podlabin, odnosno ulica Karla Kranjca i Antona Selana, također će dobiti pet kompleta spremnika te će njima biti obuhvaćeni korisnici iz velikih višestambenih zgrada. U Ravni i Svetoj Marini polupodzemni će spremnici stići kada jenja turistička sezona. Sveukupno, do sada su postavljeni na 18 lokacija, a obuhvaćeno je 2.337 korisnika, kaže direktor Golja.

- Također su podijeljene posebne kartice korisnicima za korištenje spremnika za miješani komunalni otpad, koji su inače opremljeni posebnim bubnjem i zaključani. Svi kompleti polupodzemnih spremnika opremljeni su s četiri spremnika, za miješani komunalni otpad, za papir i karton, za plastičnu i metalnu ambalažu te za staklo. Za tri spremnika koji su namijenjeni selektiranju nisu potrebne kartice jer je odlaganje selektivnog otpada besplatno, nastavlja Golja.

Uklanjaju se stari kontejneri

Zahvaljujući polupodzemnim spremnicima "1. maj" sada uklanja dosadašnje neugledne kontejnere na kotačima s velikog broja lokacija, a što je povećalo urednost javnih površina. Polupodzemni spremnici ujedno omogućuju punu individualizaciju usluge odvoza otpada za korisnike iz višestambenih zgrada, a korisnici će sada moći lakše kontrolirati svoje račune za tu uslugu. Ovakvi spremnici prazne se pomoću kamiona sa dizalicom, pa je 1. maj nabavio novi kamion dizaličar. Prema navodima iz komunalnog društva, korisnici su dobro prihvatili nove spremnike te se velika većina njih uspješno prilagođava novom sustavu.

Autor: Branko BIOČIĆ

slekcija otpada otpad smeće alen golja