Labin: OBAVIJEST O ČIPIRANJU POSUDA ZA KOMUNALNI OTPAD

Labin: OBAVIJEST O ČIPIRANJU POSUDA ZA KOMUNALNI OTPAD

13.11.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Obavještavamo građane da smo započeli s evidentiranjem tipa, veličine i broja spremnika svakog pojedinog korisnika usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada. U tu svrhu ćemo svaki spremnik obilježiti odgovarajućim čipom (RFID tagom) i barcode naljepnicom te isti povezati s bazom podataka korisnika komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. i uređajem na vozilu za sakupljanje otpada. Prilikom pružanja usluge sakupljanja i odvoza otpada pratit će se izvršenje usluge za svakog korisnika.

S označavanjem posuda na terenu djelatnici komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. započet će u petak 13.11.2015. godine u naselju Rabac. Označavanje i prikupljanje podataka odvijat će se i vikendom prema slijedećem rasporedu:

13.11.2015

gornji Rabac, Idrijska, Opatijska, Medulinska,Raška,Učka

 
 
 

14.11.2015

Omladinska, Lošinjska, Creska, Jadranska, Plominska

 
 
 

15.11.2015

Ul. Slobode,Rudarska, Istarska, G. Martinuzzi

 
 
 

Uz čipiranje prikupljat će se svi podaci o korisnicima usluge putem OBRASCA PRIJAVE KORISNIKA I VELIČINE POSUDA ZA KOMUNALNI OTPAD. Molimo sve korisnike da imaju pripremljenu slijedeću dokumentaciju:

-osobnu iskaznicu,

-OIB i

-dokaz o vlasništvu nekretnine (zk izvadak, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju,...), bez obzira na starost dokumenta, te podatak o površini nekretnine.

Korisnici koji neće biti prisutni prilikom čipiranja dužni su postupiti sukladno uputama na pisanoj OBAVIJESTI koju će im djelatnici TD 1. MAJ d.o.o. ostaviti na njihovoj adresi.

 

 

prvimaj.hr

 

 

kante za otpad prvi maj labin smeće čipiranje komunalno