Stampar M - Stampar

Labin: Obavijest građanima o postavljanju zelenih otoka

Labin: Obavijest građanima o postavljanju zelenih otoka

17.3.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ekologija

1. Maj d.o.o. Labin održao je sastanke sa mjesnim odborima „Kature“ i „Donji Labin“, tom su prigodom prezentirani prijedlozi  lokacija „zelenih otoka“ . Lokacije su predložene u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti Grada Labina uzimajući u obzir dostupnost, navike građana i raspoloživost prostora za smještaj većeg broja posuda za otpad. Prijedlogom je definirano 17 lokacija u MO „Kature“ i 17 lokacija u MO „Donji Labin“. 

Svaka posuda  imati će oznaku otpada koji se u nju odlaže. Posude za selektivno prikupljanje otpada biti će označene edukativnim naljepnicama koje  građanima daju osnovne upute o tome što smiju a što ne smiju u nju odložiti.

Tako se jedan „zeleni otok“ sastoji od:
-    posude za prikupljanje stakla,
-    posude za prikupljanje plastičnog otpada,
-    posude za prikupljanje papira i kartona, te
-    posude za miješani komunalni otpad.

Pored ovih posuda na 7 lokacija u gradu Labinu nalaziti će se i kontejneri za odlaganje  stare odjeće i obuće.

 

Tijekom akcije postavljanja i prenamjene postojećih posuda za otpad, u ulazima zgrada postaviti će se obavijesti sa slikom lokacije za odlaganje otpada kako bi građanima bila što jasnija lokacija koja im je namijenjena. Postavljanjem "zelenih otoka“, osigurati će se dio  potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje otpada.
U tom smislu aktivnosti će se i nastaviti ako se ukaže potreba za dodatnim „zelenim otocima“ ili njihovom premještanju kako bi se olakšala realizacija projekta. Zbog toga molimo građane ukoliko budu imali primjedbe na nove lokacije „zelenih otoka“ da nam se slobodno obrate na tel. 855-375 i iznesu svoja mišljenja.

Napominjemo da će se u trenutku uspostave potrebne infrastrukture smanjivati broj odvoza miješanog komunalnog otpada te će se posebno organizirati odvoz selektivnog otpada.

Nadamo se da ćete biti aktivni učesnici ovog projekta te da ćete svojim odgovornim ponašanjem i prihvaćanjem selektivnog načina prikupljanja otpada doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i  smanjenju komunalnog otpada u Labinu.

 

 

zeleni otok komunalni otpad otpad smeće prvi maj komunalno 1.maj komunalno