Labin: Miletićeva supruga dobila svoj turistički punkt - cijena 1,5 milijun eura

Labin: Miletićeva supruga dobila svoj turistički punkt - cijena 1,5 milijun eura

24.7.2015. // iPress // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na posljednjoj je sjednici labinskog Gradskog vijeća donijeta odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Lovranci. Odluka je donijeta temeljem pisma namjere tvrtke Tempo d.o.o. kao vlasnika zemljišta, koja je spremna financirati izradu tog plana, o čemu će se, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, između Grada Labina i tvrtke sastaviti poseban ugovor.

Obuhvat UPU-a TP Lovranci je 1,78 ha, a Prostorni plan Grada Labina definira maksimalno 54 postelje. Turistički punkt nalazi se na području Gondolića, nekoliko kilometara od središta Labina, uz cestu koja vodi u Dugu Luku.

Osnivač poduzeća Tempo, koje se bavilo špedicijom, je Anton Vlačić, tast aktualnog predsjednika IDS-a i pulskog gradonačelnika Borisa Miletića, a ovlaštenje za zastupanje imaju i Marica Licul te Lara Vlačić, Miletićeva supruga.

U labinskom prostornom planu zacrtano je 14 turističkih punktova na ukupno 16,47 ha s maksimalno 1170 postelja. Od toga su na području Gondolića planirana tri turistička punkta, Ruklji, Gondolići i Lovranci. Ni jedan od turističkih punktova nije realiziran ni u funkciji smještaja turista, ali su relativno čest predmet kupoprodaje putem agencija za nekretnine.

Tako i ovaj turistički punkt nalazimo u ponudi niza agencija, koje navode da je riječ o gotovo 10 ha zemljišta, od čega je 1,8 ha građevinsko zemljište. Oglašena cijena je oko 1,5 milijun eura.

Jedna talijanska agencija tako navodi da se Turistički punkt Lovranci sastoji od 9 parcela, ukupne površine 94.246 četvornih metara, a nalazi se u zaštićenom krajoliku između Labina, Rapca i uvale Prtlog, uz panoramski pogled na more, otoke Kvarnera, Velebit i zelena brda istočne Istre. (MBM)

prtlog politika turistički punkt nekretnine prostorni plan