LABIN | Gradsko vijeće usvojilo proračun za 2019. te izmjene Prostornog plana

LABIN | Gradsko vijeće usvojilo proračun za 2019. te izmjene Prostornog plana

12.12.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

U roku za davanje amandmana na nacrt Proračuna Grada Labina za 2019. godinu, s projekcijom za 2020. i 2021. godinu s pripadajućim programima, nije stigao niti jedan amandman, osim onih gradonačelnika Valtera Glavičića kao predlagača koji je podnio vlastite amandmane

Nakon aktualnog sata, sjednica Gradskog vijeća počela je prijeporima oko dnevnog reda jer je sedam oporbenih vijećnika smatralo da je povrijeđen poslovnik s obzirom da je prije isteka roka od tri mjeseca gradonačelnik, kao predlagač, ponovno uvrstio u dnevni red s prošle sjednice skinutu točku dnevnog reda o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina. Nakon rasprave i glasanja većinom glasova ipak je usvojen predloženi dnevni red.

Veće plaće odgajateljicama

U roku za davanje amandmana na nacrt Proračuna Grada Labina za 2019. godinu, s projekcijom za 2020. i 2021. godinu s pripadajućim programima, nije stigao niti jedan amandman, osim onih gradonačelnika Valtera Glavičića kao predlagača koji je podnio vlastite amandmane.

U Programu pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu, teškim 27,1 milijuna kuna, s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, u kapitalnom projektu natkrivanja otvorenog boćališta Labin, zadržavajući iznos od 300 tisuća kuna, izvršena je preraspodjela na radove i opremu, a prihvaćena je i preraspodjela na način da se povećaju sredstva kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Pjerina Verbanac. Naime, u tijeku je kolektivno pregovaranje za zaposlenike tog dječjeg vrtića kojim se razmatra mogućnost povećanja bruto osnovne plaće za 4 posto te uvođenje dodatka u visini od 5 posto na plaće odgajateljica koje u svojim skupinama provode program učenja stranog jezika i odgajateljica koje u svojim skupinama imaju dijete s posebnim potrebama. Prijedlogom plana proračuna za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu predviđeno im je povećanje bruto osnovne plaće za 2 posto.

Smanjenje rashoda "aktivnosti - Pomoć u školovanju" za gotovo 110 tisuća kuna predloženo je iz razloga što su sredstva za nabavku školskih udžbenika planirana u visini od 400 tisuća kuna, dok je u 2018. godini potrošeno 250 tisuća.

Socijali tri milijuna kuna

Gradonačelnik je predložio i amandman jer sredstva po projektu Mine Tour od 33 tisuće kuna neće biti isplaćena kao prijenos EU sredstava iz Državnog proračuna, već će biti doznačena iz inozemstva. Ovim amandmanima proračun Grada Labina za 2019. godinu mijenja se i iznosi 103,4 milijuna kuna, što je za 10,5 posto više od lanjskoga. Za 2020. iznosi 103,2 milijuna, a za 2021. iznosi 98,8 milijuna kuna. Usvojeno je godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac te izmjene i dopune Statuta te ustanove s obzirom da je preuzeo upravljanje nad novim objektom u Vrećarima. Vijeće je donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture u visini od 12 milijuna kuna, Socijalni program u visini od tri milijuna, Program javnih potreba u sportu od dva milijuna te Program promicanja kulture od 1,9 milijuna kuna.

Vijeće je usvojilo i Program jačanja gospodarstva od 481 tisuće kuna, a donesena je i odluka o utvrđivanju namjene komunalne naknade u idućoj godini kojom će se financirati održavanje sportske dvorane u iznosu od 142.794 tisuća kune te održavanje boćarske dvorane u iznosu od 95 tisuća kuna.

Organizacijama civilnog društva Udruzi Labin Zdravi grad, Dodir nade i Centru za inkluziju i podršku u zajednici dodijelit će se financijska sredstva direktnim ugovaranjem. Trgovačkom društvu Vodovod prenesene su određene komunalne vodne građevine u vrijednosti od 494 tisuće kuna.

(Branko BIOČIĆ)


proračun gradsko vijeće grad labin prostorni plan izmjene prostornog plana ppu grada labina