Labin Art Express XXI započeo s provedbom projekta "DKC LAMPARNA ONLINE"

Labin Art Express XXI započeo s provedbom projekta "DKC LAMPARNA ONLINE"

17.9.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

Nakon uspješnog dovršetka projekta Društveno-kulturni centar LAMPARNA (2018.-2021.), L.A.E. XXI započeo je s provedbom projekta pod nazivom DKC Lamparna online.

Projekt je osmišljen na način da se ciljanim skupinama pruži što više različitih vrsta kulturnih i umjetničkih aktivnosti tokom godine, a koje su dio cjelogodišnjeg programa DKC Lamparna. Većina aktivnosti osmišljena je za mlade i stare, a jedan manji i za djecu koji se u ovom projektu tretiraju kao posebna grupa. S obzirom na različite potrebe ciljanih grupa aktivnosti se provode odvojeno za 3 grupe korisnika. Sve aktivnosti imaju partcipativan pristup prema korisnicima te se temelje na metodologiji aktivnog sudjelovanja, koja promiče ciljane skupine u sukreatore umjetničkih djela. Jedan od najviše korištenih digitalnih kanala u projektu bit će upravo platforma zoom koja je i stvorena kako bi omogućila aktivnu interakciju velikog broja sudionika. Neke od projektnih aktivnosti će biti oblikovane u toku projekta kroz odabir umjetnika i njihovih projekata putem javnih natječaja. Na ovaj način se potiče i suvremene umjetnike ne da koriste digitalne tehnologije samo za vlastite stvaralačke svrhe, već i za participativan pristup te rad sa što većim brojem korisnika. Projekt predlaže novi online programski pravac DKC Lamparna u kojem se niz kulturnih aktivnosti namijenjenih ciljanim skupinama (djeca, mladi i stari) razvija i provodi u virtualnom prostoru. Sve aktivnosti imaju participativan pristup te se temelje na aktivnom sudjelovanju korisnika, koji ih pretvara u ravnopravne sudionike procesa stvaranja umjetničkih djela. Na taj način se unaprjeđuje korištenje digitalnih tehnologija kod ciljanih skupina kao i njihove kreativne vještine, povećava društvena interakcija i socijalna inkluzija te smanjuje osjećaj izoliranosti u novim ‘kriznim’ vremenima.

PROJEKT: Društveno kulturni centar Lamparna online
KORISNIK: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI), Rudarska 1, 52220 Labin,
www.lae.hr, E-mail: lae@pu.t-com.hr, Tel: +385.52.857041
PARTNERI:
Istarska kulturna agencija, Labin Zdravi Grad, Udruga Istarski ugljenokopi Raša
TRAJANJE PROJEKTA: 06.07.2021. – 05.07.2022.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 493.187,60 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske(15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
KONTAKT: L.A.E. XXI, Tina Gaspari, tina@lae.hr, 095.8402666
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Labin Art Expressa XXI.

esf lae eu projekt lamparna online dkc lamparna lae xxi labin predstavljanje