Labin: Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam

Labin:  Prijedlog Liste prvenstva za davanje stanova u najam

17.4.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 9/09., 10/09. – lektorirani tekst i 8/13.) i članaka 20. i 21. Odluke o davanju stanova u najam (pročišćeni tekst) («Službene novine Grada Labina» broj 3/15.), Gradonačelnik Grada Labina 14. travnja 2015. godine, donio je Zaključak o donošenju prijedloga Liste prvenstva za davanje stanova u najam.

 

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva za davanje stanova u najam i na obavljeno bodovanje, u roku od 8 dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva, odnosno do 25. travnja 2015. godine. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Labina putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Titov trg 11, Labin.

 

 

Konačna Lista prvenstva biti će objavljena na Oglasnoj ploči Grada Labina i na web stranicama Grada Labina u roku od 30 dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva.

 

 

Prijedlog liste prvenstva.pdf1.05 MB
ZAKLJUČAK.pdf508.42 KB

 

 

najam najam stanova prvenstvo nekretnine grad labin lista prvenstva