Kršan: Zanemaren Rogićev prijedlog o smanjenju naknade vijećnicima

Kršan: Zanemaren Rogićev prijedlog o smanjenju naknade vijećnicima

30.7.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na dnevnom redu Općinskog vijeća Općine Kršan razmatran je prijedlog Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika, članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Kršan. Vijećnik IDS-a, Boris Rogić predložio je, obzirom da se država, ali i općina nalaze u krizi, smanje naknade vijećnicima sa 500,00kn na 400,00kn po sjednici. Predložio je da predsjednik vijeća dobiva mjesečnu naknadu od 500,00kn, a ne 2.500,00kn.

Rogić je predložio da naknada za potpredsjednike iznosi 450,00kn, po sjednici, a ne dosadašnjih 2.100,00kn. radnim tijelima predložio je smanjenje sa 200,00kn na 110,00kn. Prijedlog vijećnika nije dan na glasanje jer je rečeno da amandman nije stigao na vrijeme, te će čekati da Sabor donese Odluku o smanjenju plaće dužnosnicima.

Sa osam glasova „za“ vijećnici su prihvatili prijedlog predlagača o naknadama dužnosnika, članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela. Koeficijent za izračun plaće i naknade za rad dužnosnika u Općini Kršan utvrđuje se na način se koeficijent načelnika, zamjenika, predsjednika Općinskog vijeća i dvojice potpredsjednika Vijeća množi sa bruto osnovicom u visini 4.065,60kn.

Koeficijent načelnika iznosi 5,50, zamjenik koji je volonter ima koeficijent 1,25. Predsjednik Općinskog vijeća ima koeficijent 1,05 dok potpredsjednici imaju koeficijent 0,85.

politika ids kršan općina kršan boris rogić naknade vijećnici plaće