Kršan: Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav

Kršan: Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav

30.10.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''''Narodne Novine'''' br. 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2144/04-01-15-49 od 28. listopada 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

JAVNU   RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav

 

         1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PRISTAV.

 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/15-01/10, URBROJ: 2144/04-01-15-49 od 28. listopada 2015. godine.

 

3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 09. studenog 2015. godine do 16. studenog 2015. godine.

 

 4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav biti će objavljen i na web stranicima Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

 

6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav održati će se za sve zainteresirane 09. studenog 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

 

7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pristav mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 16. studenog 2015. godine (ponedjeljak).

 

8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

 

9.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Dokumenti

 

 

kršan pristav prostorni planovi planovi uređenja javna rasprava općina kršan upu pristav