Krajobrazna osnova – aktivna anketa - Stavovi građana o području južnog priobalja Grada Labina

Krajobrazna osnova – aktivna anketa - Stavovi građana o području južnog priobalja Grada Labina

4.6.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin je pristupio izradi Krajobrazne osnove za južno priobalje Grada Labina koje obuhvaća naselje Duga Luka i dio naselja Gondolići, a za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina.

U cilju što kvalitetnije izrade ove stručne podloge važno je istražiti i odnos građana Grada Labina  prema području koje se obrađuje. U tom cilju izrađena je anketa, koju nije bilo moguće ispuniti zadnjih nekoliko dana. Razlog su tehnički problemi koji su sada u potpunosti uklonjeni te se trajanje anketiranja produžuje do 15. lipnja.

Anketu možete ispuniti OVDJE.  

Zahvaljujemo na vašem sudjelovanju.

krajobraz krajobrazna osnova gondolići prtlog duga luka anketa