Knapić: Zanima nas što bi Raša dobila, osim zaposlenosti

Knapić: Zanima nas što bi Raša dobila, osim zaposlenosti

9.5.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na pitanje želi li Općina Raša LNG terminal na svom teritoriju te je li spremna dati određene ustupke, raški načelnik Josip Knapić jučer nam je izjavio da se o tome ne želi izjašnjavati jer su mu »potrebna još neka saznanja«.


- Sigurno je da bi terminal povećao zaposlenost, ali nas zanima što još Raša dobiva. Najprije je bila predviđena lokacija unutar raškog zaljeva, ali znamo da je tamo mali gaz, a ako bi se razmatrao dio Holcimovog kamenoloma na poluotoku Ubac, to je opet nešto drugo. Moram priznati da nisam veliki optimist, kaže Knapić i dodaje da se Raša službeno nikad nije očitovala o LNG terminalu te su tek u usmenim razgovorima sa Županijom bili informirani o tome da je jedna od varijanti raški zaljev. Ipak, raško je vijeće početkom ožujka odbilo dati pozitivno mišljenje na prijedlog ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Županije, pri čemu je jedan od razloga bilo odsustvo strateške procjene utjecaja na okoliš TE Plomin III i lokacija za istraživanje LNG terminala u Bršici, Koromačnu i Plominu.


- Terminal na poluotoku Ubac kod Koromačna uništio bi ovaj zaštićeni poluotok te potpuno onemogućio razvoj turizma koji je sada na granici suživota s industrijom, zaključilo je tada vijeće. Nešto ranije sličnu je odluku donijelo i labinsko vijeće, zatraživši sustavne, a ne ciljane izmjene županijskog plana, koje bi eventualno mogle uključiti takve lokacije, te obaveznu stratešku studiju utjecaja na okoliš.
Nakon što je u javnost procurilo da je Ekonergova studija o najpovoljnijoj lokaciji gotova te da je predana naručitelju - Ministarstvu gospodarstva, razgovarali smo koncem veljače i s jednim od izrađivača - Nikom Malbašom. Po njemu, zanemari li se faktor postojeće infrastrukture na Krku, najbolja lokacija za LNG terminal je područje oko poluotoka Ubac, gdje su predviđene četiri opcije. Zelena Istra se pak zalagala za prethodnu izradu strateške studije utjecaja na okoliš koja bi uzela u obzir sve faktore, naročito moguće koristi za lokalnu zajednicu, a ne samo one bitne investitoru.


Ni Primorsko-goranska ni Istarska županija nisu LNG unijele u svoje prostorne planove, dok je prema strategiji i programu prostornog uređenja Republike Hrvatske za razdoblje od 1997. do 2015. godine, koju je donio Hrvatski sabor, ucrtana lokacija na Krku. No, dok Primorsko-goranska županija prilično agresivno nastupa prema javnosti i Vladi, ne bi li se izborila za taj projekt, Istarska nije bila toliko odlučna. Župan Jakovčić tada je izjavio da je »plinski terminal zanimljiv razvojni projekt«, da »točna lokacija nije određena« te da bi »rješenje koje bi išlo za tim da se terase kamenoloma ili Plominski zaljev iskoriste za LNG sigurno dobilo pozitivno mišljenje Poglavarstva«. Ekonergova je studija pak Plomin otpisala, a u raškom zaljevu preferira »vrh« njegove labinske strane, tj. rt Ubac. Na toj je lokaciji pak jedina terasa kamenoloma ona Holcimova, dok je ostatak zaštićeni zeleni pojas.

 

K. STEPČIĆ REISMAN

 

Holcim: Bilo bi neozbiljno sada odlučivati o terminalu

 

O gradnji LNG terminala u Koromačnu, kao i mogućnosti da to bude jedan dio njihovog kamenoloma, jučer se na naš upit očitovao i Holcim.


- Da bi se LNG terminal ili bilo koji drugi objekt izgradio, potrebno je poštivati zakonsku proceduru. Prvenstveno, to treba biti dopušteno prostornim planom, a prije njegove promjene potrebno je u proces uključiti sve sudionike. Nakon toga, potrebno je izvršiti procjenu utjecaja na okoliš, zatim izraditi studiju utjecaja na okoliš da bi se dobila lokacijska dozvola. Cijela ta zakonska procedura trajala bi najmanje dvije godine. Koliko je nama poznato, niti jedan od tih koraka još nije napravljen, niti je netko kontaktirao Holcim vezano uz tu mogućnost. S obzirom na to da nam svi gore navedeni detalji (npr. procjena utjecaja na okoliš) nisu poznati, bilo

bi neozbiljno da Holcim sad donese neki stav vezano uz izgradnju LNG terminala u blizini tvornice u Koromačnu. Holcim se pri donošenju odluka rukovodi načelima održivog razvoja, uzimajući u obzir, osim ekonomskih, i društvene i okolišne čimbenike. Ako se pokrene gore navedeni proces, Holcim će se pri donošenju stava oko gradnje LNG terminala ili bilo kojeg drugog objekta rukovoditi upravo tim načelom, piše u priopćenju Holcima (K. S. R.)

 

Mesić: O LNG-u će odlučivati Vlada

Predsjednika Mesića pitali smo je li se jučer sa županom Jakovčićem i poslovodstvom Adris grupe, koje je zainteresirano za ulaganja u energetiku, razgovaralo o lociranju budećeg terminala za ukapljeni plin u Istri.


- Rasprava će se voditi pred Vladom, a na nju će sa svojim argumentima doći i predstavnici Istre, pa će tamo trebati pravilno ocijeniti sve prednosti koje pruža lokacija u Raškom zaljevu, rekao je Mesić. (A. P.)

 

Danas prezentacija studije o LNG terminalu

Povjerenstvu za plinofikaciju Hrvatske danas će biti prezentirana studija o najpovoljnijoj lokaciji za gradnju terminala za ukapljeni plin - LNG terminal. Stručnjaci su analizirali pet lokacija, a u najužem izboru su ostale dvije, Omišalj i Raša, pa je moguće da će povjerenstvo danas izabrati najbolju. No, prema nekim informacijama, vjerojatna je i druga opcija da članovi povjerenstva danas raspravljaju o studiji, ali da odluku ipak donesu tek do kraja mjeseca ukoliko budu imali bilo kakvih pitanja ili dvojbi. (J. Ma.)

 

Kajin:Istri bi trebao LNG, ali nisam siguran da ćemo ga dobiti

Jedini način da se plominske termoelektrane ekološki prilagode suvremenim kretanjima jest LNG terminalZAGREB -Komentirajući informacije o tome gdje će se smjestiti novi LNG terminal, u Omišalj na Krku ili Raški zaljev, potpredsjednik IDS-a Damir Kajin odbacio je spekulacije da je njegova stranka odustala od »borbe« u korist Primorsko-goranske županije.
- U ovoj zemlji ne može se živjeti od iluzija, nego od rada. Ne može se, dakle, živjeti samo od turizma i poljoprivrede. Industrija je najjača privredna grana u Istri, imamo izvoz tri puta veći po stanovniku nego susjedna Primorsko-goranska županija i utoliko nam je potreban svaki gospodarski sustav. Zato nam je potreban i LNG terminal, rekao je Damir Kajin i dodao da bi i Rockwool bio dobar za Istru kada bi »radio onako kako radi u okolici Münchena ili Pariza«.


- LNG terminal je tehnologija na najvišoj razini. Kraj u kojem se izgradi svakako će dobiti na strateškoj atraktivnosti i vrijednosti. Ekološka zaštita u tim postrojenjima je velika, a razvoj sredina gdje je takvo postrojenje smješteno praktički je osiguran, veli Kajin.
Na pitanje o možebitnim prosvjedima zelenih, kakvih je bilo i u Pićnu, Kajin kaže da je svjestan da su mogući.


- Ali, u Istri trideset posto ljudi radi u industriji, a na Labinštini ih je još i više. Tu su i TE Plomin 1 i 2. Jedini način da se termoelektrane ekološki prilagode suvremenim kretanjima jest LNG terminal, argumentira Kajin, koji nije siguran da će istočna obala Istre dobiti to postrojenje.
- Koliko vidim po izjavama iz plinskog lobija, znatno veće šanse ima Omišalj nego Istra. Treba to otvoreno reći, smatra jedan od lidera IDS-a i dodaje: - Nije presudno ni da bude ovdje ili ondje, nego da takva investicija dođe u Hrvatsku, jer će od nje cijela zemlja imati koristi.

 

 

 

 

 

Ekoenergo plin DIOKI Omišalj ukapljeni plin terminal IDS Raša LNG terminal Plomin Rockwool TE Plomin ministarstvo okoliša