Još dva dana otvoren natječaj za radno mjesto komunalnog redara

Još dva dana otvoren natječaj za radno mjesto komunalnog redara

12.10.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Do 14. listopada otvoren je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme Grada Labina za radno mjesto Komunalno – prometni redar - (1 izvršitelj – m/ž),  na određeno vrijeme od godinu dana zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Posebni uvjeti:

·         Srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

·         najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

·         položen državni stručni ispit

·         poznavanje rada na računalu

·         poznavanje engleskog jezika

·         završen program osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara

·         vozačka dozvola B kategorije

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ono što valja istaknuti jest činjenica da je upravo na nedavno održanom Gradskom vijeću zbog činjenice i realne potrebe za povećanjem osobnih dohodaka osoba zaposlenih na ovakvom radnom mjestu, i činjenice da potreba za zapošljavanjem postoji, a interesa nema,  povećan koeficijent za obračun osnovice tako da je plaća komunalnog redara konkretno povećana za nekih cca 30%.

Svi detalji oko otvorenog natječaja dostupni su OVDJE.

Foto: LABIN.HRprometni redar natječaj radno mjesto