JEDNOGLASNO PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA GRADA LABINA

JEDNOGLASNO PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA GRADA LABINA

7.12.2007. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Politika

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina jednoglasno su prihvaćene Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2007.godinu. Izmjene i dopune obuhvaćaju Usklađivanje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata, Programa gradnje objekata uređaja komunalne infrastukture, Programa održavanja infrastukture i stambeno-poslovnih objekata, Programa poticanja malog gospodarstva i Socijalnog programa Grada Labina za ovu godinu.

Prema usvojenim izmjenama i dopunama rashodi i izdaci Proračuna Grada Labina za 2007.godinu iznose 66 milijuna, 8 tisuća i 62 kune i manji su za 4,98 posto u odnosu na prvobitni proračun, pa tako sveukupni prihodi i primici Proračuna ovim izmjenama i dopunama iznose 67 milijuna i 774 tisuće kuna, te čine 94,9 posto postojećeg plana. 

rebalans proračuna Labin sjednica gradskog vijeća socijalni program rashodi izdaci za 2007