Javno izlaganje o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

Javno izlaganje o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

1.3.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U srijedu u popodnevnim satima u Maloj vijećnici Grada Labina održano je javno izlaganje o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Prijedlog Plana izradila je tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb. Budući se ovim ciljanim izmjenama i dopuna Plana mijenjaju samo pojedine odredbe za provođenje Plana koje se odnose na zahvate u prostoru u zoni Kature koji se grade neposrednom primjenom odredbi urbanističkog plana i za zahvate za koje je  utvrđena obveza provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja, a bez izmjene grafičkog dijela Plana, javnom izlaganju prisustvovao je manji broj građana. Od strane izrađivača prisutni su bili Tito Kosty kao odgovorni voditelja izrade Plana sa svojim suradnicima Renatom Fakin i Gordanom Mačekom, a od strane Grada Labina  Gradonačelnik Tulio Demetlika te pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Anamarija Lukšić i djelatnice odjela Irina Belušić Maggi i Sali Faraguna Peršić kao predstavnice nositelja izrade Plana - Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju.

 

Uvodnim izlaganjem od strane odgovornog voditelja izrade Plana i predstavnika Grada istaknut je osnovni cilj Izmjene Plana, a to je da se odredbama za njegovo provođenje, a sukladno Zakonu, u dijelu neposredbe provedbe Plana u zoni Kature, omogući da se planirano uređenje prostora i izgradnja građevine može temeljiti na prihvaćenim rješenjima odabranih urbanističko-arhitektonskih ili arhitektonskih natječaja te stručnih podloga i to na brži i jednostavniji način. Radi se o lokacijama u zoni Kature koje su istaknute kao iznimno važne za oblikovanje Grada stoga natječaji, izrada više varijantnih rješenja, stručne podloge i drugi slični postupci trebaju ponuditi kvalitetna oblikovanja i kvalitetno uklapanje novih građevina u ovaj prostor.

 

Javna rasprava traje do 04. ožujka 2013. godine, a uvid u Prijedlog Plana može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, Titov trg 11 (III kat / soba broj 27a) svakim radnim danom od 8,00 do 11,00 sati. Primjedbe, prijedloge, mišljena na prijedlog Plana mogu se davati do zaključno sa 04. ožujkom 2013. godine upisom u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, putem pošte na adresu naprijed navedenog upravnog odjela ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Labina.

upu labin urbanistički plan