Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz

6.6.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza (“Službene novine Grada Labina” broj 3/11.), te članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst), Gradonačelnik Grada Labina raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoza.

 

Predmet javnog poziva je izdavanje dozvole na temelju koje se obavlja autotaksi prijevoz na području Grada Labina.

 

Dozvola se izdaje fizičkim i pravnim osobama registriranim za obavljanje autotaksi prijevoza, a koje imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Labina, te ispunjavanju druge uvjete iz ovog Javnog poziva i Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza. Izdati će se šest dozvola po  načelu: jedna dozvola - jedno autotaksi vozilo  - jedan autotaksi vozač. Dozvola se izdaje na vrijeme od pet godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije

 

Rok za predaju zahtjeva ističe 15-ti dan od dana objave na Oglasnoj ploči u Gradu Labinu, odnosno u utorak, 21. lipnja 2011. godine u 12,00 sati kada će biti javno otvaranje istih.

 

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Grada Labina ili putem pošte preporučeno na Grad Labin - Titov trg 11 sa naznakom: «NE OTVARATI - ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA AUTOTAKSI  PRIJEVOZ». Isti se mogu preuzeti također u Pisarnici Grada Labina ili u prilogu.

 

Zahtjevi moraju biti zaprimljeni u pisarnici Grada Labina u utvrđenom roku bez obzira na način dostave. Krajnji rok za predaju zahtjeva je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja istih. Nepotpuni i zakašnjeli zahtjevi neće se razmatrati.

 

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina, kancelarija broj 18/II kat ili na telefon broj 866-863 ili 0992108546.

Javni poziv .za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz pdf283.83 KB
ZAHTJEV.pdf42.04 KB

koncesija prijevoz labin taxi kominalna djelatnost