Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “Labin: Božićna bajka”

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “Labin: Božićna bajka”

6.12.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.), članka 10. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti tijekom održavanja manifestacije “Labin: Božićna bajka”

 Opće odredbe

Predmet javnog poziva je prikupljanje informacija o interesu za korištenje adventskih drvenih kućica, te javnih površina za vrijeme manifestacije “Labin: Božićna bajka”, na sljedećim lokacijama:

a)    Titov trg, Labin (2 adventske kućice površine 4m2)- u periodu od 17.12.2021. do 24.12.2021.

 
Predmetne adventske kućice daju se na korištenje bez naknade, u sklopu manifestacije “Labin: Božićna bajka”.

Svi zainteresirani obvezni su ispuniti prijavu koja je sastavni dio ovog Poziva i dostaviti je isključivo putem e-maila na: komunalni.odjel@labin.hr do 13.12.2021. godine.

Nadležni upravni odjel Grada Labina će nakon pregleda pristiglih prijava osmisliti raspored postavljanja kućica. U slučaju većeg broja dostavljenih prijava od broja raspoloživih kućica, omogućit će se korištenje adventske kućice prijavitelju čija je prijava ranije zaprimljena u elektroničkoj pošti (na e-mailu: komunalni.odjel@labin.hr) Grada Labina (dostavljena prijava smatra se zaprimljenom u elektroničku poštu Grada Labina u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka).

 Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili ugostiteljstva:

a)    Prodaja ukrasnih predmeta, dekoracija, ikebane, ukrasnih papira, dječjih igračaka i slično

b)    Prodaja sireva i srodnih mliječnih proizvoda, suhomesnatih proizvoda u pakiranom ili narezanom obliku (pršut, sir, suhe kobasice i dr.) te tradicionalnih istarskih proizvoda (med, proizvodi od meda, maslinovo ulje i slično…)

c)    Prodaja kuhanog vina, vina, piva u boci, čaja, kave, domaće rakije i ostalih likera,

d)    Priprema i prodaja kuhane hrane, npr. gulaš, kobasice, meso, kupus i drugi prilozi, salate, bakalar i druga riblja jela

Dostava prijave:

Priložena prijava se predaje isključivo putem elektroničke pošte (e- maila), na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, na email adresu: komunalni.odjel@labin.hr, najkasnije do 13. prosinca 2021.

Sve nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje ne pristignu putem elektroničke pošte na email adresu: komunalni.odjel@labin.hr, neće se razmatrati.

Informacije:

Za sve ostale informacije vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863, 866-861, 866-830 ili na e-mail: komunalni.odjel@labin.hr.

Cjelokupni tekst Javnog poziva te obrazac prijave preuzmite u prilogu.


božićna bajka ugostiteljstvo javni poziv