Javni poziv PODUZETNICIMA za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2019. godinu

Javni poziv PODUZETNICIMA za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2019. godinu

22.1.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 9./09., 9./10. – lektorirani tekst, 8./13. , 3./16. i 2/18.) i Programa jačanja gospodarstva za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“ br. 16/18.), Gradonačelnik Grada Labina  21. siječnja 2019. godine, raspisuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2019. godinu

 
Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz dvije mjere:

1.    POTPORA ZA POČETNIKE  

2.    Subvencioniranje nabave opreme i inventara.

Potpore i subvencije po Javnom pozivu poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Poziv) dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

Pravo na bespovratnu potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29./02., 63./07., 53./12., 56./13. i 121./16.), te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog poduzetništva sa sjedištem na području Grada Labina izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Labin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog Poziva. Korisnik potpore ili subvencije ostvaruje pravo na samo jednu bespovratnu potporu ili subvenciju po ovom Pozivu (Potpora za početnike ili Subvencioniranje nabave opreme i inventara).

Ukupna financijska sredstva koja će biti dodijeljena kroz dvije mjere potpora i subvencija do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2019. godine, iznose 270.000,00 kuna.

Poduzetnici koji su po ranijim pozivima u protekle tri godine (2016., 2017., 2018. g.) ostvarili pravo na subvenciju od strane Grada Labina, ne mogu ostvariti pravo na bespovratnu subvenciju po ovom Pozivu.

Poduzetnik u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore ili subvencije ne smije imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Labinu te nepodmirenih dospjelih dugovanja s osnove poreza, mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja.

Obrasci zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti u Gradu Labinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte, Titov trg 11, Labin, I. kat, ured broj 6, te na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr.

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 866 817, e-poštom na patricija.terkovic@labin.hr ili osobno u Gradu Labinu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte.

Cjelokupni tekst natječaja i popratnu dokumentaciju možete preuzeti u privitku.


Foto: Pixabay, ilustracijapoduzetništvo natječaj financiranje biznis