Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišnim knjigama

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišnim knjigama

12.10.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, na temelju čl. 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), započeti će s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta. Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

NC 40.01. Bartići - Zogai
NC 40.01.01. Bartići - Zogai
NC 47.03. Kapelica - nogometno igralište
NC 09. Ul. Istarska (Labin)
NC 09.01. Ul. Svetog Mikule (Labin)
NC 39.02. - Kranjci Gornji
NC 43. - Breg
NC 31. Ul. Stembergerova - Deconte (Labin)
NC 31.01. Ul. Stembergerova - Opskrbni (Labin)
NC 09.13. Kolodvor
NC 09.12. Ul. Katuri (Labin)
NC 09.12.02. Ul. Katuri (Labin)
NC 09.12.03. Ul. Katuri (Labin)
NC 09.12.04. Ul. Katuri (Labin)
NC 09.12.05. Ul. Katuri (Labin)
NC 09.12.06. Ul. Katuri (Labin).

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih nerazvrstanih cesta.

Cjelokupni tekst javnog poziva može se preuzeti u prilogu.

Prilozi

JAVNI POZIV

 

NC 09. (Ul. Istarska - Labin)

 

NC 09.01. Ul. Svetog Mikule - Labin

 

NC 09.12. -09.12.02. - 09.12.03. - 09.12.04. - 09.12.05. - 09.12.06. (Ul. Katuri - Labin)

 

NC 09.13. (Kolodvor)

 

NC 31. - NC 31.01. (Ul. Stembergerova - Deconte - Opskrbni)

 

NC 39.02. (Kranjci Gornji)

 

NC 40.01. - NC 40.01.01. (Bartići-Zogai)

 

NC 43. (Breg)

 

NC 47.03. (Kapelica-nogometno igralište)

poziv vlasnici nekretnine nerazvrstana cesta