Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste: NC.15. RABAC- MALI KOSI

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste: NC.15. RABAC- MALI KOSI

16.2.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišne knjige.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Grad Labin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika  izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

Više ovdjenekretnine zakon o cestama nerazvrstana cesta