Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

7.3.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Gradsko vijeće Grada Labina na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina KLASA: 021-05/22-01/7 URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 31. siječnja 2022. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 2/2022), objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina.

Javni natječaj objavljuje se u trajanju od 30 dana (07.03.2022. – 06.04.2022. godine). Sudionici javnog natječaja dostavljaju pisane ponude Gradu Labinu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Labina (Titov trg 11, 52220 Labin) i mrežnoj stranici Grada Labina.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – NE OTVARAJ“ na adresu Grada Labina –Titov trg 11, 52220 Labin.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva, a uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva.

Cjelokupni tekst natječaja i priloge preuzmite OVDJE.

javni natječaj zakup poljoprivredno zemljište vlasništvo RH