Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Labina

Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Labina

10.7.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Grad Labin u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti fizičkim osobama koje žive u obiteljskim kućama na području Grada Labina. Za navedene projekte Fond je osigurao i odobrio financijska sredstva u iznosu od 480.000,00 kn, a Grad u iznosu od 120.000,00 kn.

Maksimalni iznos koji se sufinancira od strane Fonda je do 40% opravdanih troškova ulaganja odnosno do 30.000,00 kuna (sa PDV-om) po obiteljskoj kući, dok Grad sufinancira 10% opravdanih troškova ulaganja, odnosno do 7.500,00 kn (sa PDV-om) po obiteljskoj kući.

 

Pravo na predaju prijave na Javni natječaj mogu ostvariti fizičke osobe koje mogu dokazati vlasništvo i legalnost objekta u kojem je planirana ugradnja opreme i radovi, koje imaju prebivalište na području Grada Labina, te koje su spremne uložiti vlastita sredstva u mjere navedene u Pravilniku, a za koje podnose prijavu. Pojedina fizička osoba može zatražiti sufinanciranje odnosno podnijeti prijavu za jednu, više ili sve mjere energetske učinkovitosti.

 

Mjere energetske učinkovitosti za koje se može tražiti sufinanciranje jesu sljedeće:

1. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - termo fasada (U≤0,4 W/m²K za vanjski zid);

2. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - krovišta (U≤0,25 W/m2K za krov i strop prema negrijanom prostoru);

3. Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - pod (U≤0,45 W/m2K za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora);

4. Zamjena vanjske građevne stolarije (U≤1.1 W/m²K za staklo, U≤1.6 W/m²K za cijeli prozor);

5. Ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla;

6.Ugradnja uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)

7. Izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta

 

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdani trošak.

Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće:

- čija je gradnja u tijeku i

- one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do okončanja postupka.

 

Točan broj obiteljskih kuća koja će ostvariti pravo na sufinanciranje utvrdit će se na temelju Liste prednosti te ukupnog iznosa sredstava za sufinanciranje odobrenog od strane Fonda i Grada.

 

S odabranim korisnicima sklopit će se Ugovor kojim će biti definiran iznos koji se sufinancira, rokovi za ugradnju opreme i izvođenje radova, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana.

 

Javni natječaj FOND-energetska učinkovitost 2014.pdf220.72 KB
Izjava korisnika o osiguranju sredstava EnU.pdf66.51 KB
Zahtjev za povrat sredstava EnU.pdf112.61 KB
PRIJAVNI OBRAZAC EnU.pdf108.93 KB
PRAVILNIK za provedbu javnog natječaja.pdf3.55 MB

javni natječaj energetska učinkovitost kuće projekt novac financiranje nekretnine kuće