Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini

28.2.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16) i Odluke načelnika o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan, dana 26. veljače 2018. godine, Općina Pićan raspisuje sljedeći


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini


Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaju dokumentaciju preuzmite ovdje

pican.hrpićan natječaj financiranje udruge općina pićan