Javna rasprava u Vinežu: Građani znatno izmijenili prostorni plan

Javna rasprava u Vinežu: Građani znatno izmijenili prostorni plan

27.10.2009. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Prijedlog urbanističkog plana Vineža znatno se promijenio nakon brojnih primjedbi građana u odnosu na prvotnu zamisao, zaključila je Anamarija Lukšić, pročelnica resornog gradskog odjela, na trećoj javnoj raspravi o tom dokumentu. Posljednje izlaganje, koje je privuklo 50-ak građana, proteklo je bez povišenih tonova, za razliku od prošlih, kada su tenzije izazvali ucrtani široki prometni koridori, najviše cestovni prsten.

Ta svojevrsna obilaznica koja ide od poduzetničke zone oko naselja, žalili su se ranije građani, presjeći će mnoge čestice te im onemogućiti da budu građevne. "Razmišljalo se prekinuti prsten na cesti za Viškovići i spojiti ga na sadašnju županijsku prometnicu prema Marciljanima, no zbog tamošnjih kuća nemoguće je dobiti potrebnu širinu.

Ipak, koridor prstena smanjen je s 20 na 16 metara, unutar kojih se neće moći graditi bez obzira na idejno rješenje prometnice kao osnove za parcelaciju. I ostale prometnice, tzv. sabirnice, smanjene su, i to s 15 na devet, odnosno sedam metara. Jedino se koridor županijske ceste od 30 metara nije dirao", pojasnila je Lukšić.

Podsjetila je i na traženja prenamjene zelenih i javnih površina u zone stambene gradnje. Takva gradnja, rekla je pročelnica, omogućena je u ranije predviđenom zelenom pojasu oko zone društvene namjene na zapadnoj periferiji naselja prema Marciljanima. Ondje, naime, ostaju ucrtani škola i vrtić, koje su neki mještani željeli premjestiti na Krvovu placu.

Lukšić je, nadalje, istaknula znatno smanjenje sportsko-rekreacijske zone duž ceste prema Marcilnici u zoni Mišoni, gdje se više ne planira sportska dvorana, već samo sportski tereni s manjim pratećim objektima. U nastavku od te lokacije prema Vinežu dio područja oko zone urbanih vila prenamijenjen je, na prijedlog vlasnika, u zeleni pojas, dok će se kod tzv. radničkih kuća umjesto kuća u nizu moći graditi urbane vile te obiteljske kuće.Izvijestila je i o popriličnom broju uslišanih molbi za prenamjene (iz stanogradnje u zeleni pojas i obrnuto) unutar građevinskog područja kod lokacije Viškovići. "Nastojali smo svakom građaninu prihvatiti primjedbu vezanu uz barem jednu parcelu", kazala je Lukšić. Pojasnila je da za područje koje je obuhvaćeno UP-om (155 hektara) nije potrebna izrada ni jednog detaljnog plana uređenja, a raspisivanje arhitektonskih natječaja iziskuje samo gradnja javnih objekata. Donošenje UP-a, koji je izradio Zavod za urbanizam i prostorno graditeljstvo zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta, očekuje se, kako je najavio Zoran Rajković, zamjenik labinskog gradonačelnika, koncem idućeg mjeseca. (I. RADIĆ)

 

vinež javna rasprava urbanistički plan mišoni viškovići prometni koridori anamarija lukšić građenje nekretnine građevinsko zemljište prostorni plan