Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jurasi i Suhe Marine Plomin

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jurasi i Suhe Marine Plomin

16.11.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jurasi (Službeno glasilo Općine Kršan br. 09/15.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/15-01/11, URBROJ: 2144/04-01-15-32 od 13. studenog 2015. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

JAVNU   RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jurasi  

 

 

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin

 

krsan.hr

 

 

 

javna rasprava općina kršan kršan prijedlog urbanističkog plana uređenja upu upu jurasi upu suha marina plomin