Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

15.2.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASE: 022-05/13-01/2-51, URBROJ:2144/01-01-13-1 od 14. veljače 2013. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike - ciljane izmjene i dopune.

 

Javna rasprava održat će se u razdoblju od 25. veljače  2013. godine do 04. ožujka 2013. godine.

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, Titov trg 11 ( III kat / soba 27a)  svakog radnog dana od 8 - 11 sati.

 

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane dana 27. veljače 2013. godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Labina.

 

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do zaključno 04. ožujka 2013. godine.

 

 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA UPU LABINA I PRESIKE.pdf139.76 KB

 

 

upu urbanistički plan uređenja labin presika javna rasprava