Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

2.9.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Istarska županije pokrenula je postupak javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije. Razvoj turizma usmjeren na unutrašnjost i istočnu obalu Istre, dok se za zapadnu obalu određuju viši standardi i kategorije za već izgrađene turističke komplekse, dovršetak Istarskog ipsilona i rekonstrukcija državnih cesta Pula – Labin – Opatija i Savudrija – Pula te mreža potencijalnih lokacija helidroma najistaknutije su izmjene i dopune Prostornog plana istarske županije.

Jedna od značajnijih mjera u Izmjenama i dopunama Prostornog plana odnosi se na energetiku. Naime, kod rekonstrukcije postojećih i gradnji novih zamjenskih proizvodnih blokova, u cilju zaštite ljudi i okoliša uvjetuje se primjena najsuvremenijih, a to znači i “čišćih” proizvodnih tehnologija i najučinkovitijih mjera zaštite, a kao energent se uvjetuje plin, što se prvenstveno odnosi na TE Plomin III čijom će se izgradnjom značajno povećati ukupna snaga kompleksa sa postojećih 335 MW na 710 MW.

Planom se određuje proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije, odnosno na vjetar, sunce, energetski iskoristiv otpad i slično. Sustav vodoopskrbe, kaže se u prijedlogu, mora osigurati sigurnu opskrbu vodom i u kritičnim razdobljima. Predložena koncepcija temelji se na integraciji vodnih resursa (izvorišta u dolini Mirne i Raše). Prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana broj lokacija golf igrališta smanjuje se s 23 na 17, a za tri lokacije određena je uvjetovana rezervacija prostora temeljem zadanih uvjeta iz Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna.

„Prostor kao resurs, održivi i policentrični razvoj, te otvorenost i integracija prostora temeljna su načela kojima se rukovodilo u organizaciji prostora pri izradi Prostornog plana Istarske županije. Prostorni plan Istarske županije izrađen je racionalno, ali ne i restriktivno, te u skladu sa Zakonom, prostornim mogućnostima i iskazanim potrebama jedinica lokalne samouprave“, kazao je župan Valter Flego u povodu otvaranja javne rasprave. Javna rasprava trajat će do 15. rujna, a zajedno s njom provodi se javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije. Održat će se i dva javna izlaganja i to sutra u pazinskom Spomen domu i 8. rujna u Domu hrvatskih branitelja u Puli.

prostorni plan istarske županije javna rasprava