Izvještaj s 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Izvještaj s 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

10.8.2020. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Općine Raša u četvrtak, 6. kolovoza 2020. godine, održalo je 26. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 11 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani, odnosno doneseni, redom jednoglasno, sljedeći akti:
 • Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika i određivanju zamjenika vijećnika Općinskog vijeća. Mandat vijećnika prestao je Danijelu Fonoviću, podnošenjem ostavke, a kao njegovom zamjeniku verificiran je mandat vijećniku Patriku Šćiri.
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Raša. Za potpredsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Aleks Bedrina.
 • Informacija Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine Raša u 2019. godini. Informaciju je podnijela Đeni Bučić, načelnica Policijske postaje Labin
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (51,96 m2)
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (82,78 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 34 (48,75 m2)
 • Odluka o popisu garaža koje se izlažu prodaji
 • Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
 • Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
 • Prve (I) izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2020. godinu
 • Prve (I) izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2020. godinu
 • Prve izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2020. godinu
 • Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2020. godinu
 • Prve (I) izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2020. godinu
 • Prve (I) izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2020. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Raša za 2020. godinu
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Raša


Foto: LC Labin.com

općina raša općinsko vijeće izvještaj