Izvješće sa sjednice Poglavarstva Općine Kršan

Izvješće sa sjednice Poglavarstva Općine Kršan

26.9.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin, o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2007. godini,  o kojem će se također raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.

S obzirom na zahtjeve poljoprivrednika i dopis Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, pristupit će se utvrđivanju potreba  za izmjenu postojećeg Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan, te uvrštenjem u Program  čestica - poljoprivrednog zemljišta  koje su nakon donošenja Programa pa do danas uknjižene kao vlasništvo RH. 

Radi planiranog sređivanja cjelokupnog arhivskog gradiva Općine Kršan, počevši od  osnutka Općine Kršan,  u načelu je prihvaćena ponuda ovlaštene tvrtke iz Rijeke za što će se planirati sredstva Proračunom  Općine Kršan za 2009. godinu, te urediti prostorije za smještaj arhive.

U svrhu izrade Poslovnog plana KP «1. maj Labin» d.o.o. Labin za 2009. godinu,   kao prioriteti Općine Kršan za uvrštenjem u Plan dostavljeni su zahtjevi vezano uz  rješavanje dugogodišnje problematike Fekalne stanice Biodiska u Potpićnu i pročistača u Plomin Luci.  

Poglavarstvo je  utvrdilo tekst Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj-studenskog 2008./09.  godine prema dosadašnjem Pravilniku o stipendiranju, bez izmjena uvjeta prijave na natječaj. Isti će se objaviti na WEB stranici i oglasnim pločama Općine Kršan dana 15. listopada 2008. godine. Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave oglasa.

Općina Kršan će kao i proteklih godina osigurati sredstva za  osiguranja učenika osnovnih škola i djece polaznika dječjeg vrtića od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) sa prebivalištem na području Općine  Kršan.

Poglavarstvo je  izabralo ovlaštenu osobu -   Atelje Slavka Batelić iz Labina za vršenje poslova nadzora  na izvođenju radova  - Rekonstrukcije zidova na groblju Kožljak i Sv. Kvirin.

Hrvatske ceste, kao nositelj projekta sanacija državne ceste Kršan – Gračišće, izvođač radova  i nadzorni organ upoznati su sa zahtjevima građana  vezano uz rješavanja oborinske odvodnje, te sa ostalom  problematikom vezano uz  sanaciju državne ceste.  

OŠ «Ivana Gorana Kovačić» Čepić odobreno je korištenje prostorije MO Čepić smještene u zgradi društvenog doma u Čepiću radi korištenja istih kao arhivski prostor, a sve uz prethodnu suglasnost  VMO Čepić. 

Općina Kršan će sufinancirati održavanje automobilističkog natjecanja  koje se održava dana 25.-26.listopada 2008. godine na području Općine Kršan i nama susjednih Općina Pićan, Lupoglav i Gračišće.

Poglavarstvo je također odobrilo sufinanciranje obilježavanja 60.-te obljetnice rada SŠ «Mate Blažina» u Labinu i sufinanciranje   Projekta «Zvuci dragog kamena» posvećenog djelu Mate Balota.  

 

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan

OŠ Ivan Goran Kovačić sufinanciranje Općina Kršan sjednica Poglavarstvo SŠ Mate Blažina Atelje Slavno Batelić automobilistička utrka 1.Maj arhiva